Làm gì khi gặp Sếp “Tồi”?

Nếu một ngày nào đó, chẳng may, bạn gặp phải một ông/ bà Sếp “tồi”. Bạn sẽ làm gì? À, cắt nghĩa về Sếp “tồi” 1 chút, không phải ai thì đừng có nhận vơ...